AVÍS LEGAL

PRIVACITAT DE LES SEVES DADES

En compliment de l'article 5 LOPD, CTSL l'informa de que les dades personals obtingudes a través de formularis de la present pàgina seran incorporats a un fitxer titularitat d'aquesta empresa amb la finalitat de poder realitzar les corresponents tramitacions formulades, no cedint dita informació a cap tipus d'organisme ni institució, sigui pública o privada. Davant la direcció ressenyada corresponent a dit Responsable del Fitxer, podran exercir els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos per la pròpia llei..