Accessibilitat

Des del Grup Avança s'està duent a terme un gran esforç perquè els seus continguts a Internet siguin accessibles, amb independència del tipus de hardware, software, infraestructura de xarxa, nivell cultural, localització geogràfica i capacitat dels usuaris.
L'objectiu final és disposar de certificació d'accessibilitat en totes les seves pàgines web, per això estem seguint les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG) en el se redisseny.
A continuació enumerem algunes de les mesures dutes a terme per millorar l'accessibilitat i usabilitat del lloc:

 • Proporcionem un text explicatiu per a tots els elements no textuals.
 • Les pàgines són plenament funcionals sense fulls d'estil.
 • Les pàgines segueixen sent utilitzables quan es desconnecten o no se suporten els scripts, applets o altres objectes de programació.
 • Els continguts dinàmics són accessibles.
 • Evitem provocar llampades a la pantalla així com el parpelleig i moviment del contingut.
 • Procurem utilitzar el llenguatge apropiat més clar i simple pel contingut del lloc.
 • El contrast de color és suficient perquè els textos siguin percebuts per persones amb deficiències de percepció de color o en pantalles en blanc i negre.
 • Els documents estan validats per les gramàtiques formals HTML-XHTML i CSS publicades.
 • En els fulls d'estil no s'utilitzen unitats absolutes per als textos i elements escalables.
 • Ens assegurem que tot el text continua sent visible i llegible en ampliar la seva mida a través de les opcions de mida de text de l'explorador.
 • Utilitzem elements d'encapçalament per transmetre l'estructura lògica d'acord amb l'especificació.
 • Marquem correctament les llistes i els ítems de les llistes.
 • Identifiquem clarament l'objectiu de cada enllaç.
 • Proporcionem metadades per afegir informació semàntica a les pàgines i llocs.
 • Utilitzem els mecanismes de navegació de manera coherent.
 • Per facilitar la navegació per totes les pàgines, el lloc està dissenyat amb una capçalera i un peu comú a tots els continguts.

logopie

Dades de contacte

Telèfon d'atenció al Client:  010
Mail: administracio.matarobus@mobilityado.com

Carrer Francesc Layret, 72 de Mataró
Telèfon oficina: 93 757 53 94

De dilluns a dijous, de 9 a 14h i de 16 a 18h.
Divendres, de 9 a 14h.
Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
De dilluns a divendres de 9 a 14h.